Skip to main content

Van Detentiemaatje naar Een Nieuwe Start!

Dit filmpje geeft weer wat 'Een Nieuwe Start' voor ex-gedetineerden kan doen in Almere. Dit project bestaat al een aantal jaar onder de naam Detentiemaatje, maar we merken dat de naam niet meer aansluit bij de inhoud. Bij Een Nieuwe Start richten we ons meer op de zaken die nog spelen nadat een woning en inkomsten al zijn geregeld.

We zien namelijk dat er dan nog heel veel op iemand af kan komen. Zaken als het vinden van dagbesteding, missen van een sociaal netwerk of administratie die op orde moet worden gebracht gaan dan pas echt een rol spelen. Bij Een Nieuwe Start gaan vrijwilliger en hulpvrager samen de zoektocht aan naar wat nodig is om weer echt tot een positieve nieuwe start te komen. Iedereen heeft recht op Een Nieuwe Start en zich lekker te voelen in de maatschappij!

Voor meer info kijk op https://www.humanitasalmere.nl/detentie of bel Sjarenka op 06 - 351 17 664.