Skip to main content

Ondersteuning bij scheiding

Voor 4- tot 24-jarigen en hun ouders

Door een scheiding verandert er veel. Voor kinderen en voor ouders. Humanitas Almere ondersteunt kinderen, jongeren en hun ouders bij het omgaan met veranderingen en emoties die bij een scheiding horen door middel van onderstaande groepsprogramma's. Is de stap naar een groep te groot? Dan is individuele begeleiding ook mogelijk.   

Interactieve  presentatie ‘Omgaan met kinderen, jongeren en verlies’ op locatie 

Humanitas Gezin en Verlies kan op school een kosteloze interactieve presentatie verzorgen over het omgaan met kinderen en/of jongeren en verlies na overlijden, bij scheiding en ziekte in het gezin.  Bij de presentatie is ook een ervaringsdeskundige aanwezig en er is veel ruimte voor inbreng vanuit de groep. De presentatie is bedoeld voor zorgmedewerkers, mentoren en docenten in het Voortgez...

Individuele begeleiding

Wanneer de stap naar een groep voor een kind of jongere nog te groot is, dan is individuele begeleiding mogelijk. Na vier gesprekken kijkt de coach samen met het kind of de jongere of hij of zij klaar is om met de groep mee te doen. Is dat niet het geval dan kan het traject voortgezet en afgerond worden met nog twee gesprekken. Ook jongvolwassenen tussen 19 en 24 jaar kunnen wij in overleg onde...

De ScheidingsATLAS - Ontwikkeld door TNO

Als mensen gaan scheiden, verbreken zij de relatie als partners, maar blijven wel sámen ouders van hun kind(eren). Deze verandering brengt veel vragen en onzekerheden met zich mee. Hoe beleven de kinderen de scheiding? Hoe kun je ze als vader of moeder helpen wennen aan de nieuwe situatie? Hoe zorg je goed voor jezelf en voor je kinderen? Hoe werkt dat, ouderschap na scheiding? Hoe communiceer ...

Kameleon programma

Voor jongeren van 12 - 18 jaar waarvan de ouders gescheiden zijn is er het Kameleonprogramma.  Jongeren in de middelbare schoolleeftijd maken na de scheiding van hun ouders vaak een verwarrende periode mee. Twee verschillende huizen, veel zorgen, loyaliteitsconflicten, schoolprestaties die achterblijven en een zoektocht hoe je hier mee om kunt gaan. Vaak voel je je een kameleon d...

KOESA

KOESA is een groepsprogramma voor kinderen tussen 8-12 jaar waarvan ouders gescheiden zijn. Het biedt kinderen de mogelijkheid om hun ervaringen, gevoelens en gedachten een plaats te geven. In zes bijeenkomsten doorlopen ze, samen met leeftijdgenoten, hun eigen proces. Ze leren omgaan met probleemsituaties en ontwikkelen meer zelfvertrouwen. Ouders worden nauw betrokken in het KOESA-program...

Dappere Dino-programma

Een groepsprogramma voor kinderen in groep 3 & 4 (6-8 jaar) van het basisonderwijs van wie de ouders gescheiden zijn, want een scheiding heeft veel invloed op het leven van een kind. Tijdens de scheiding, direct erna maar ook als de scheiding al lang(er) is geleden. Dappere Dino’s is ontwikkeld door TNO op basis van een succesvol Amerikaans programma. Dappere Dino’s biedt kinderen van ...

Stoere Schildpadden-programma

Stoere Schildpadden is een groepsprogramma voor kinderen van 4-6 jaar van gescheiden ouders, want een scheiding heeft veel invloed op het leven van een kind. Tijdens de scheiding, direct erna maar ook als de scheiding al lang(er) is geleden. Het biedt de kinderen in groepsverband de mogelijkheid om spelenderwijs hun ervaringen, gevoelens en gedachten te benoemen en herkennen. Stoere Schildp...