Skip to main content

Home

Hans van Willigenburg, vrijwilliger Thuisadministratie

"Ik geniet van getallen"

“Het eerste wat ik meestal aantref bij mensen die een beroep doen op Humanitas Thuisadministratie is chaos. Daar duik ik bovenop. Geef mij een vuilniszak vol administratie en binnen drie uur is 'ie voor de helft leeg."

"Vergelijk het met een fotograaf. Die ziet meteen hoe het zit met lichtinval, scherpte, diepte. Ik heb dat met cijfers: zie in een berg papier heel snel wat belangrijk is en wat weg kan. Ik houd van cijfers, van ordenen. Mijn ervaring is dat mensen verschrikkelijk blij zijn met mijn hulp. Ze zien vaak geen uitweg meer. Als ik ze kan helpen weer licht aan het eind van de tunnel te zien, geeft dat veel voldoening. Aan beide kanten."

Ondersteuning Schuldstabilisatie

"Van beroep ben ik boekhouder. Toen ik door ziekte voor de helft werd afgekeurd, besloot ik de andere helft in te vullen met vrijwilligerswerk. Humanitas Thuisadministratie was voor mij een logische stap. Ik zit sinds tweeënhalf jaar in het OSS-team (Ondersteuning Schuldstabilisatie). Met een aantal vrijwilligers helpen we op afspraak mensen van wie de administratie echt een puinzooi is. Zij komen bij ons via Plangroep, vaak met plastic tassen vol papier. Wij helpen ze orde in de chaos te brengen maar zetten ze ook zelf aan het werk." 

Budgetmaatje
"Als mensen na een aantal begeleidingsgesprekken met het OSS-team hun administratie op orde hebben, wil dat nog niet zeggen dat ze van hun schulden af zijn. Vanuit het project Budgetmaatje zetten we voor een aantal mensen de begeleiding voort bij hen thuis. In het begin is er vaak stress: er staan schuldeisers voor de deur, het licht is afgesloten, de meubels opgehaald door de deurwaarder... 
Ik help rust in de tent te brengen, ga in gesprek met schuldeisers. Als mijn taak erop zit, pakt Plangroep het schuldhulpverleningstraject verder op."


Probleemeigenaar

"Mensen wachten vaak veel te lang met hulp zoeken. Uit schaamte of omdat ze denken 'Ik los het zelf wel op'. Pas als ze bijna geen lucht meer krijgen, trekken ze aan de bel. Er speelt vaak veel meer dan alleen schulden: alcohol- of drugsproblemen, laaggeletterdheid, eenzaamheid, rouw. Dat is soms heel schrijnend. Belangrijk is dat je geen mede-eigenaar wordt van de problemen van anderen."

Valkuil

Een paar maanden geleden ging het niet zo goed met me. Mijn valkuil is dat ik me zo betrokken voel, dat ik over mijn eigen grenzen heen ga. Meestal kan ik de problemen van anderen goed loslaten, maar als er dan privé ook nog een en ander speelt, gaat het mis. Gelukkig hadden mijn collega-vrijwilligers en mijn coördinator dat in de gaten. Nadat ik twee maanden was gestopt met het vrijwilligerswerk, begon ik het te missen. Ik ben weer rustig aan begonnen en voel me nu weer als een vis in het water."