Skip to main content

Taalhulp Humanitas Almere leidt tot betere plek in de samenleving

Taalent (taalhulp) van Humanitas Almere heeft de afgelopen drie jaar meegewerkt aan een landelijk onderzoek om te meten tot welke verbeteringen hun hulp leidt. Het blijkt dat 87,5 % van hun deelnemers na de ondersteuning veel beter taalvaardigheden in de praktijk kunnen toepassen. Humanitas Taalent scoort hiermee veel hoger dan het landelijke gemiddelde van 58%.

De landelijke meting van de effecten van taalondersteuning is uitgevoerd door de Universiteit van Maastricht in opdracht van het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Taalent heeft aan het begin en einde van hun trajecten vragenlijsten afgenomen. Naast de bovenstaande verbetering ervaren 60% tot 75% van de deelnemers een betere plek in de samenleving doordat zij bijvoorbeeld meer mensen ontmoeten, deelnemen aan georganiseerde activiteiten en/of inmiddels een betaalde baan hebben. Wederom een mooi succes van deze taalactiviteit ten opzichte van het landelijke gemiddelde van 45% tot 50%. Bij Humanitas Taalent oefenen vrijwilligers met een (taal)hulpvrager gedurende een jaar de Nederlandse taal.