13 mei 2020 Tot 1 juni bij voorkeur (beeld)bellen, in uitzonderingsgevallen ‘live' contact buiten

Met de versoepelingen van de maatregelen komt er ook meer ruimte voor de vrijwilligers van Humanitas Almere. Het advies is en blijft voorlopig: matig fysiek/’live’ contact.

In sommige gevallen kunnen vrijwilligers hun deelnemer niet (voldoende) digitaal of via de telefoon ondersteunen en is de behoefte van de deelnemer aan ‘live’ contact groot. In die gevallen komt er nu meer ruimte om elkaar buiten te zien en spreken. Hieronder kun je lezen onder welke voorwaarden ‘live’ contact met je deelnemer weer kan worden opgepakt vanuit Humanitas Almere. Wij volgen de richtlijnen van Humanitas Landelijk, die gebaseerd zijn op de RIVM richtlijnen (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/05/06/factsheet-maatregelen-corona) en zijn daarbij tot 1 juni nog iets voorzichtiger: tot 1 juni doen we binnen Almere nog geen huisbezoek. Als de omstandigheden het vanaf 1 juni het weer toelaten, zal huisbezoek onder strenge voorwaarden ook weer mogelijk worden.

Voorwaarden 'live' maatjescontacten tot 1 juni

De maatjescontacten kunnen vanaf heden tot 1 juni, onder twee strikte voorwaarden weer ‘live’ opgepakt worden, als vrijwilliger en deelnemer dat beiden willen. De voorwaarden zijn:

1. Contact vindt buiten plaats, op 1,5 m afstand van elkaar. We realiseren ons dat dit lang niet voor iedereen mogelijk is. Niet elk maatjescontact leent zich voor buiten praten, waar mogelijk ook andere mensen op gehoorafstand zijn. Omdat het gesprekonderwerp privé is bijvoorbeeld. Of omdat iemand niet naar buiten kan of mag (detentie-projecten). In die gevallen is (beeld)bellen of schrijven voor de komende tijd toch nog even de beste oplossing. We hopen dat het vanaf 1 juni weer mogelijk wordt om ook binnen veilig te kunnen afspreken, met 1,5 meter afstand.

2. Vrijwilliger en deelnemer die buiten gaan afspreken, checken vooraf bij elkaar of geen van beiden verkouden is, hoest, keelpijn, koorts of eventuele andere ziekteverschijnselen heeft.

Heb je twijfels of heb je behoefte aan overleg, neem dan vooral contact op met de coördinator van jouw project!

Kindergroepen en individuele begeleiding kinderen en jongeren vanaf 1 juni

Groepsgewijze en individuele begeleiding van kinderen gaat in principe vanaf 1 juni weer van start, ook onder strikte voorwaarden. Betrokken vrijwilligers en deelnemers zijn of worden hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht.

Tot slot:

Het staat vrijwilligers en deelnemers natuurlijk altijd vrij om (nog) niet te kiezen voor ‘live’ contact. We vinden het belangrijk dat iedereen altijd zijn of haar eigen keuzes maakt binnen de mogelijkheden die er van overheidswege zijn.

Zodra de maatregelen verder versoepelen of veranderen en dit consequenties kan hebben voor je werk als vrijwilliger voor Humanitas Almere, dan zullen we je hiervan op de hoogte brengen via de mail en op deze webpagina.

Humanitas is een landelijke vereniging met 80 lokale afdelingen. Zo'n 25.000 vrijwilligers helpen jaarlijks ruim 65.000 medeburgers. In Almere zijn al meer dan 800 Almeerders vrijwilliger bij Humanitas.

© Humanitas Almere